მთავარი » პორტალი

პორტალი

საინფორმაციო პორტალი ჯანმრთელობისა და სოციალური სფეროს შესახებ. მიმდინარე მოვლენები,სტატიები,ანალიზი.

ჯანდაცვის პორტალი წარმოადგენს მუდმივად განახლაბად საინფორმაციო წყაროს, მისი მიზანია ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებსა და რეფორმებში სამოქალაქო/პროფესიული ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობა, ასევე სისტემაში არსებული პრობლემებისა და სიახლეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

პორტალზე განთავსებულია ინფორმაცია თემატური კლასიფიკაციის მიხედვით. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ იხელმძღვანელონ შესაბამისი საძიებო სისტემით, სასურველი კატეგორიის არჩევის შემთხვევაში. კატეგორიების ჩამონათვალში შედის:

  • ჯანდაცვა (ქვეკატეგორიები: სამინისტრო, პარლამენტი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.)
  • შრომა
  • სოციალური
  • რეფორმები (ქვეკატეგორიები: C ჰეპატიტი, პირველადი ჯანდაცვა, საყოველთაო ჯანდაცვა.)
  • ასოციაცია (ქვეკატეგორიები : ჩვენს შესახებ, ახალი ამბები, ბლოგი, გალერეა.)
  • ფარმაცევტიკა
  • დაზღვევა
  • ცნობარი (ქვეკატეგორიები: პერსონები, ორგანიზაციები.)

პორტალი საშუალებას გაძლევთ მოიძიოთ ინფორმაცია თქვენი მიზნობრივი საძიებო სიტყვის, პერსონის, ორგაიზაციის ან თარიღის მიხედვით.